Beste toekomstige donateurs,
 
Een aantal jaar geleden is het idee bedacht om plannen voor donateurs uit te werken. Dit plan ligt nu voor jullie.
 
Doel:
- Wij geld.
- Jullie plezier.
- Samen blij.
 
Hoe:
De machtiging invullen inclusief bedrag. Deze kan met handtekening opgestuurd worden naar donateur@guydefontgalland.nl of opsturen naar postbus 6, 9560 AA Ter Apel.
De machtiging is te vinden onderaan deze pagina.
 
Het minimale bedrag om donateur te worden is € 19,46. Waarom dit bedrag? Dit is ons
oprichtingsjaar. Meer doneren mag natuurlijk altijd.
 
Wat krijg je er voor terug?
- Goed gevoel.
- Je mag mee op vader- of moederkamp (kampgeld moet uiteraard nog wel betaald worden).
- Donateursfeestje met vrije gift.
- Nieuwsbrief per mail.
 
Wat doen wij met het geld?
- Materiaal onderhoud en aanschaf.
- Activiteiten ondersteunen, zoals sinterklaas en opening seizoen.
- Onderhoud van het gebouw.
 
Zijn er over bovenstaande informatie nog vragen, dan kan er een mailtje gestuurd worden naar donateur@guydefontgalland.nl
 
We zien je machtiging graag tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
 
Leden en leiding.
Scouting Guy de Fontgalland.